Pašizziņa

Delfu templī bija rakstīti vārdi, kas ietekmēja visu Rietumeiropas domāšanu: Gnothi seauton – izzini sevi. Grieķu gudrības sākums meklējams pašizziņā. (Grieķu vārds gignoskein nozīmē "redzēt".)

Vācu vārda "izzināt" pirmatnējā nozīme ir "pamanīt, aptvert, atcerēties". Cilvēks izzina sevi, ieklausoties, iedziļinoties sevī un tādējādi atklājot savu būtību. Pašizziņa ir saistīta ar spēju būt saskarē ar sevi pašu, proti, spēju ieraudzīt ne tikai ārējo, bet arī iekšējo sevi. Izzināt sevi nozīmē «atcerēties» sevi arvien no jauna, būt saskarē ar savu patieso Es – savu dziļāko būtību, pirmatnējo attēlu. Jo mana būtība nav kas tāds, kas radies šīs dzīves laikā, tas ir sensens un patiess manas līdzības attēls. Pats sevi izzināt varu vien tad, kad savu patieso Es spēju piedzīvot. Nav jēgas to pētīt no ārpuses. Man jāiespiežas savā dziļākajā būtībā un jāsaplūst ar to.

Pašizziņa nozīmē novērot domas un jūtas, emocijas un kaislības, vēlmes un vajadzības, kas uzvirmo mūsos un bieži vien nosaka mūsu rīcību. Vienīgi tad, ja es sevi pazīstu, es spēju ieraudzīt citus patiesi. Pretējā gadījumā itin visu, ko centīšos apslāpēt sevī, es projicēšu apkārtējos. Tā vietā, lai atzītu savas dusmas vai nevarības, es tās redzēšu citos. Pašizziņa ir sāpīga. Tā liek ieskatīties savas dvēseles visapslēptākajās dzīlēs. Pašizziņas mērķis ir spēja sev atzīties: "Tas esi tu. Bet tu vari būt arī citāds. Pacel visu, ko redzi, gaismā un mīlestībā. Tad tas pārvērtīsies. Tava pašizziņa atņems tev bailes pašam no sevis, tā padarīs tevi vienkāršāku, un tu netiesājot spēsi pieņemt gan sevi pašu, gan cilvēkus sev līdzās."

Grāmatas, kuras izdodam un iesakām izlasīt, palīdz pašizziņas procesam. Procesam, kas nekad nebeidzas. Pat tad, kad mēs aizejam…

Kārtis, ar kurām iespējams atmodināt pašizziņas procesu un kuras vedina uz pārdomām, ir arī lielisks informācijas avots.

 

Kurš skatās ārpus, sapņo. Kurš ieskatās iekšpusē, pamostas. (K.G.Jungs)