Daiļliteratūra lieliem un maziem

Daiļliteratūra jeb beletristika (no franču: belles lettres – smalkā rakstniecība) ir mākslas forma, kurā kā izteiksmes līdzeklis tiek lietota valoda. Tā ir literatūra, kurā aprakstītās personas un notikumi ir izdomātas. Vēsturiski izveidojušies četri daiļliteratūras pamatveidi: dzeja jeb lirika, proza jeb epika, dramaturģija un liroepika.

Grāmatnīcās un bibliotēkās uzskatāmības labad daiļliteratūras grāmatas tiek novietotas atsevišķi no zinātniskās un zinātniski populārās literatūras, mācību un izziņas, pašizaugsmes un dažādu prasmju aprakstošajām grāmatām. Tāpēc arī mūsu izdevniecība veido atsevišķu sadaļu daiļliteratūrai, kuru mēs uzskatām par tik labu, lai izdotu grāmatā un drukātu uz papīra. Tas nenozīmē, ka gribam stāstu vai romānu grāmatas vākos "ieslodzīt". Tas nozīmē tieši pretējo – rakstot vai tulkojot tekstu, pēc tam rūpīgi to pārlasot, gludinot valodu un "izķerot" gramatikas un interpunkcijas kļūdas, veidojot maketu un skaisti noformējot tekstu ar ilustrācijām un pēc tam nosūtot uz druku Latvijas labākajās tipogrāfijās, ar kurām sadarbojamies, mēs uzskatām, ka tekstu īpaši lolojam un mīļojam, un – palaižam pasaulē. 

Mēs ceram, ka grāmata sameklēs savu ceļu – tā atradīs savu lasītāju, savu kritiķi vai pat savu nīdēju. Un mēs zinām, ka grāmata dzīvos savu, no mums vairs neatkarīgu grāmatas dzīvi. Tieši tāpat, kā tas notiek ar putniņu, kurš izlido no vecāku ligzdas, lai drīz vītu savējo. Tāpat kā bērni, kas pamet vecāku mājas, lai celtu savējo. Tieši tāpēc mēs esam atbildīgi, lai mūsu izdotajām grāmatām būtu sava, jēgpilna un pilnvērtīga dzīve, lai tās kļūtu par mīlētām grāmatām ērtā un gaišā grāmatplauktā.

Mēs ļoti gribētu, lai katra mūsu izdevniecībā izdotā grāmata kļūtu par tās lasītāja draugu.

Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata. Ar viņu labākās spēles Un mīļākā saruna. 
(Rainis)

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.