Valdorfpedagoģija

Pirmā valdorfa skola (vācu: Waldorfschule) tika dibināta 1919. gadā Štutgartē, kad tabakas fabrikas "Waldorf Astoria" pārvaldnieks Emīls Molts (Emil Molt, 1876-1936), noklausījies Rūdolfa Šteinera (Rudolf Steiner, 1861-1925) lekciju Dornahā, uzaicināja viņu nodibināt rūpnīcas strādnieku bērniem skolu, kura balstītos Rūdolfa Šteinera mācībā – antroposofijā. Redzot situāciju, ka fabrikas strādnieku bērniem pēc 1. Pasaules kara nebija cerību saņemt jaunajam laikmetam un pasaules attīstībai pienācīgu izglītību, Emīls Molts gribēja organizēt un uzturēt skolu, lai bērni dzīvē sasniegtu vairāk, kā spējuši sasniegt viņu vecāki.

R. Šteiners bija pārliecināts, ka pedagoģijas pamatā ir jābūt bērnam un viņš jāskolo atbilstoši konkrētā bērna attīstībai un viņa vecumam. Tikai tas nosaka mācību saturu un metodes, ar kādām jāstrādā bērnudārzā un skolā. Valdorfpedagoģijas pamatdoma ir tā, ka cilvēkā jāattīsta viss – griba, jūtas, domāšana – proporcionāli vienādi, lai viņš kļūtu par vispusīgu, domājošu un atbildīgu sabiedrības daļu. Pārmērīga intelektualizācija agrīnā vecumā noved pie nihilisma veidošanās, jūtu, cilvēciskuma un empātijas trūkuma sabiedrībā. Katrā vecumposmā bērna uztvere ir citāda, ir tik daudz lietu, norišu, parādību, ko bērns uztver kā pašsaprotamas, un ir tik daudz, kas viņu attiecīgā vecumposmā neuzrunā. Izglītība nav politizējama, pretējā gadījumā tā kļūst par eksperimentālu ieroci, kas pavērsts pret pašu sabiedrību.  

“Mūsu visaugstākajiem centieniem ir jābūt vērstiem uz to, lai attīstītu brīvus cilvēkus, kas paši spēj veltīt savu dzīvi izvēlētajam mērķim un virzienam. Nepieciešamība kopt iztēli, spēja atpazīt patiesību un atbildības sajūta - šie trīs spēki ir izglītības būtība.” (Rūdolfs Šteiners)

 

Audzināšana brīvībai un atbildībai

 

Skaidrojošu informāciju par to, kā notiek mācības valdorfskolā, lūdzu, meklējiet šeit.

Valdorfskolas

2019. gadā pasaulē darbojas apmēram 1000 valdorfskolu, Latvijā akreditētas trīs: 

  • Rīgas Valdorfskola (un bērnudārzs)
  • Ādažu Brīvā valdorfa skola (un bērnudārzs)
  • Pārdaugavas Valdorfskola
  • Gulbenes Valdorfa pamatskola

  • Ogres Baltā skola (strādā ar valdorfpedagoģijas metodi)

  • un citas iniciatīvas, kuras savā ikdienā izmanto valdorfpedagoģijas elementus

Viena no pirmajām valdorfa izglītības iestādēm bija Pārdaugavas Pirmsskola (iepriekš to sauca Mārupītes Valdorfa bērnu dārzs).

Latvijā valdorfskolu mācību priekšmetus un dienas ritmu pedagogi ir izstrādājuši saskaņā ar visā pasaulē vienādi akceptēto valdorfskolas mācību plānu, kas atšķiras no vispārējās mācību iestādēs praktizēto. Taču mācību pirmsskolas, pamatskolas un vispārējās vidējās izglītības programmas licencējusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Skolēni kārto valsts centralizētos eksāmenus, beidzot 9. un 12. klasi, un saņem Izglītības un Zinātnes ministrijas apstiprinātas liecības, kā arī valstī noteiktas apliecības par pamatizglītības ieguvi un atestātu par vidējās izglītības ieguvi.  

Ikdienas mācību procesu valdorfskolā raksturo Ādažu Brīvās valdorfa skolas skolotāja Inga Zemīte un vecāko klašu skolēni: 

https://www.tvnet.lv/4793850/ko-skolenam-dod-valdorfpedagogija 


Uzzini vairāk

(2) Valdorfpedagoģija | Facebo

 www.rvds.lv

www.abvs.lv 

Valdorfskola | Pārdaugavas Valdorfa pamatskola | Rīga (pardaugavas-valdorfskola.lv)  Rīgas Valdorfskola

Rīgas Valdorfskola


Ādažu Brīvā valdorfa skola (un bērnudārzs)Ādažu Brīvā valdorfa skola (un bērnudārzs)