Noteikumi

Distances līgums 

Šajā interneta e-veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA Apgāds ALI S (reģ. Nr. 40103307264, jur. adrese Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 103-47, struktūrvienības kods:  90012209722) no vienas puses, turpmāk saukts – Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta – Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu.

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam pēc rēķina/pasūtījuma apmaksas.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu (turpmāk - Prece) ar šīs mājas lapas (e-veikala) starpniecību, norādot pasūtāmo Preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par Preci, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus (paypal, Swedbank) vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam elektroniski pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo avansa rēķinu/pasūtījumu. Pircējs piekrīt, ka rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 10 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par Preci, ja nepieciešams, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju. Par laiku Preču saņemšanai Pārdevēja telpās jāvienojas atsevišķi, ja par tādu piegādes veidu vienojušās Puses.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Atteikuma veidlapa pieejama arī šeit.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot/nosūtīt preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ vai tās ātri bojājas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta vienpadsmitā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (datu apstrādes mērķis). Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu un tālruņa numuru tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi un piegādi.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.