Antroposofija

Antroposofija ir gara zinātne, kuru 20. gadsimta sākumā izveidoja austriešu filosofs Rūdolfs Šteiners (Rudolf Steiner, 1861-1925) kopā ar saviem sekotājiem. Antroposofijas pamatmērķis ir atjaunot, pilnveidot un piepildīt ar patiesu garīgu saturu praktiski visas cilvēka dzīves sfēras, palīdzot gūt garīgu izpratni pašiem par sevi un par to, kas mūs apņem.

Ar antroposofijas jeb gara zinātnes palīdzību cilvēks var pieredzēt garīgo spēku darbību sevī, dabā, pasaulē un Kosmosā. Viens no antroposofijas mērķiem ir zinātnes, mākslas un reliģijas atkalapvienošana. Šo trīs dzīves dimensiju vienotība ir pastāvējusi senajā pasaulē, un arī antroposofija sevī saskata šo apvienojumu. Ar Rūdolfa Šteinera palīdzību antroposofiskās idejas ir iedzīvinātas tādās dzīves nozarēs, kā izglītība (valdorfpedagoģija), medicīna, bizness, arhitektūra (organiskā arhitektūra), māksla, reliģija, lauksaimniecība (biodinamiskā lauksaimniecība). Antroposofija kā gara zinātne ar ezoteriskām zināšanām (zināšanas par garīgo spēku darbību cilvēkā, uz Zemes un Kosmosā) palīdz cilvēkam praktiskajā (eksoteriskajā) dzīvē. Antroposofija māca apgūt garīgu izpratni par pasauli, izzinot garīgo spēku un garīgo būtņu (tai skaitā mūsu pašu) esamību un darbību, kā arī apgūto praktiski pielietot ikdienas dzīvē.

R. Šteiners 1905. gadā

Rožkalni

Camphill ciemats Rožkalni ir sociāli terapeitiskas mājas, kuras ir sākušas savu darbu 1999. gadā. Kopā ar pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām mēs mēģinām veidot mazu sabiedrību, kurā katrs indivīds var darīt vajadzīgu un jēgas pilnu darbu, justies pilnvērtīgs un nepieciešams sabiedrības loceklis.

http://camphillrozkalni.lv/