Pēteris Selgs (Peter Selg)

Apgādā izdotas trīs Pētera Selga grāmatas: “Es esmu citāds nekā tu”, “Grandioza metamorfoze” un “Nedzimšana” 

Pēteris Selgs dzimis 1963. gadā Štutgartē, studējis medicīnu Vitenē-Herdekē, Cīrihē, Berlīnē. Līdz 2000. gadam strādājis par Bērnu un jauniešu psihiatrijas nodaļas vadītāju Herdekes klīnikā Vācijā. Pašlaik Pēteris Selgs ir antroposofijas pamatpētījumu – Itas Vegmanes institūta (Arlesheimā, Šveicē) direktors, medicīnas antropoloģijas un ētikas profesors Alanus Mākslas un sociālo zinātņu universitātē Vācijā, Alfterā pie Bonnas. Viņš intensīvi lasa lekcijas un ir neskaitāmu grāmatu un publikāciju autors antropoloģijā, medicīnā, izglītībā un biogrāfiju vēsturē. Būdams psihiatrs, kas ir intensīvi strādājis ar krīzē esošiem pusaudžiem un kuram ir dziļas, pamatīgas un eksistenciālas zināšanas par austriešu filozofa Rūdolfa Šteinera (Rudolf Steiner, 1861-1925) mācību, Dr. Selgs šajā grāmatā spēj izgaismot Rūdolfa Šteinera radikālos uzskatus par pusaudžu gadiem, kuri pieprasa gan skolotājiem, gan vecākiem mainīties līdzi pusaudžiem. Precējies, ģimenē aug pieci bērni.
0
 .