Čārlzs Kovacs (Charles Kovacs)

Apgādā iznākušas četras Čārlza Kovaca (1907–2001) grāmatas: “Cilvēkbūtne un dzīvnieku pasaule”, “Botānika”, “Muskuļi un kauli” un “Senā Grieķija”.

Čārlzs Kovacs dzimis Austrijā, bet pēc 2. Pasaules kara pārcēlies uz Lielbritāniju un kopš 1956. gada strādājis par klases skolotāju Edinburgas Rūdolfa Šteinera skolā, bijis pedagogs apmēram 20 gadus. Valdorfa jeb Šteinera skolas radās pirms gandrīz simts gadiem austriešu filozofa Rūdolfa Šteinera (Rudolf Steiner, 1861-1925) pedagoģisko ideju un pedagoģijas redzējuma inspirētas. Valdorfskola rod individuālu ceļu, kā izglītot visu būtni kopumā tā, lai ikkatrs augošs bērns iespējami pilnīgi attīstītu cilvēcisko un garīgo potenciālu.

Būdams skolotājs, Čārlzs Kovacs ik dienas veica rūpīgus savu stundu pierakstus, un šie teksti ir citu skolotāju augstu vērtēti. Viņa rakstītais joprojām kalpo par iedvesmas un mācību vielas izpratnes avotu ne tikai Edinburgas, bet arī citās pasaules valdorfskolās.