Robins Kuks (Robin Cook)

Robins Kuks, grāmatas “Leģenda par Parsifālu jeb Svēto Grālu meklējot” autors, vairāk nekā 30 gadus ir strādājis par valdorfskolotāju. Būdams pensijā, viņš labprāt pieņem uzaicinājumus stāstīt par karaļa Artūra bruņinieka Parsifāla (dēvēts arī par Parzivālu, Persivālu un Parsivālu) dzīvi un personības izaugsmi, meklējot Svēto Grālu, kas kā metafora apzīmē jauna cilvēka patiesā dzīves ceļa meklējumus. Robins Kuks tiek aicināts uz dažādām auditorijām visā pasaulē, sevišķi uz valdorfskolām, kur ar Parsifāla sevis meklējumiem iepazīstas 11. klasē – laikā, kad jaunajam cilvēkam ir tik ļoti svarīgi atrast sevi un savu vietu šajā pasaulē.